top of page

Persondataforordningen : Oplysningspligt til kunder

Som led i indgåelsen af en aftale iflg. Tilbud / mundtlig aftale behandler Stenlille hegn & legepladsudstyr ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

 

Stenlille hegn & legepladsudstyr ApS  er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

 

  • Stenlille hegn & legepladsudstyr ApS , Banevænget 7, 4295 Stenlille – CVR 82226419

  • Telefon 57804452/40182234 – sthegn@mail.dk

 

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne fakturere for bestilt arbejde  

 

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig. 

 

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af opgaven for jer/dig

 

 

Stenlille hegn & legepladsudstyr ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger :Vi vil opbevare dine oplysninger så længe det er relevant for samhandel og bogføringsloven. 

 

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Stenlille hegn & legepladsudsyr ApS behandler om dig:

 

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)

  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).

  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.

  • Retten til indsigelse

  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Stenlille hegn & legepladsudstyr ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Firmainformation

Stenlille Hegn og Legepladsudstyr ApS

CVR: 82226419

Adresseiformation

Banevænget 7

4295 Stenlille

Kontaktinformation

Mobil: 40 18 22 34

Telefon: 57 80 44 52

E-mail: sthegn@mail.dk

Stenlille Hegn & Legepladsudstyr ApS

bottom of page